петък, 11 септември 2009 г.

На 11 септември, преди 8 години

Днес се навър-шват 8 години от терорис-тичните атаки в Америка. Няколко ме-сеца след тях видях пораже-нията на Пентагона със собствените си очи... Страховито е и дано никога на се повтаря!

Няма коментари: